Vår Region

Med sin långa och framgångsrika historia har Bergslagen haft stor betydelse för Sverige

I de fyra regioner som Bergslagsbanan går igenom bor idag ca 1,6 miljoner människor vilket är nära en femtedel av Sveriges befolkning. Med regionens långa och framgångsrika historia inom gruv-, stål- och skogsindustrin har regionen haft en stor betydelse för Sverige och vårt näringslivs framgång.

Bergslagen omfattar i grova drag norra och västra Västmanland, norra Närke, södra Dalarna, östra Värmland och sydvästra Gästrikland. Inom Bergslagbanan fungerar Gävle, Falun/Borlänge, Örebro och Karlstad som centra för både arbete och högre studier. 

En lång och framgångsrik historia har präglat Bergslagen och vårt näringsliv

Bergslagen, som är en stor del av Mellansverige, är känd för sina djupa skogar, bergshantering och metallindustri. Järn och malm har brutits och anrikats i regionen sedan 1100-talet. Denna långa och framgångrika historia har lämnat tydliga spår som ett stort antal gruvor, hyttor, smedjor, herrgårdar, bergsmanshem och arbetarbostäder.

Bergslagen har fått sitt namn av att bergsmännen (jordägare med malmförekomster på fastigheten) slöt sig samman i arbetslag, så kallade bergslag. Det fanns 17 järnbergslag i det område som idag kallas ”Bergslagen”.