Utbildning & forskning

Utbudet av högre utbildning och forskning är stort i Bergslagen med två högskolor och två universitet

För regionens utveckling är tillgången och tillgängligheten till högre utbildning och forskning av stor vikt. Inom Bergslagen fungerar Gävle, Falun/Borlänge, Karlstad och Örebro som centra för både arbete och högre studier.

Utvecklingen för högskolorna och universiteten i Bergslagen har varit positiv de senaste åren till viss del även beroende att de erbjuder populära distansutbildningar. Att det finns möjlighet till effektiv dagpendling är i många fall avgörande för studentunderlaget. Här är samspelet mellan tåg och buss av stor betydelse.

Högskolan i Gävle

Fyra av profilområdena Högskolan i Gävle har sin tyngdpunkt inom teknikområdet och utbildning/forskning sker i samverkan med näringsliv och offentlig sektor i regionen.

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarnas natur- och teknikvetenskapliga verksamhet har tyngdpunkten på det materialvetenskapliga området och är inriktad på forskning som är relevant för stål- och verkstadsindustrin.

Karlstads universitet

Karlstads Universitet har program och kurser inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning, vård och musik. Universitetet är sedan 2006 indelat i fyra fakulteter: Ekonomi, kommunikation och IT, Teknik- och naturvetenskap, Samhälls- och livsvetenskaper och Estetisk-filosofisk.

Örebro universitet

Örebro Universitet  har utbildning och forskning inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Universitetet har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i regionen.