Näringslivet

Bergslagen har ett näringsliv i världsklass

Basindustrins utveckling i Bergslagen har under en lång följd av år varit starkt positiv och i regionen finns i dag ett antal företag som är världsledande inom sina respektive områden.

Stora investeringar i industrins anläggningar har lagt grunden för den positiva utvecklingen och investeringarna fortsätter att ligga på en hög nivå. Utvecklingen har lett till kraftigt ökade transportvolymer av insatsvaror, exempelvis rundvirke, stålämnen och skrot, in till företagen och i motsvarade grad transport av färdigvaror ut. Merparten av de varor som förädlas och produceras i regionen går på export. De största varugrupperna är papper, stål- trä- och kraftöverföringsprodukter.

Stålindustrin i Bergslagen röner stora framgångar på världsmarknaden

De stora stålföretagen i Bergslagen som t.ex. Ovako, Outokumpu, Sandvik och SSAB har varit mycket framgångsrika under senare år genom att satsa på avancerade nischprodukter med stor efterfrågan på världsmarknaden. Sedan några år tillbaka finns här ett världsledande stålkluster, Triple Steelix, som arbetar med stålet i fokus på olika sätt. Runt stålproducenterna i Bergslagen finns ca 720 små och medelstora företag.