I debatten

Här hittar du olika typer av material av det som skriv och sägs om godstrafik och järnväg i media.

Näringslivets brev till Näringsdepartementet och Trafikverket/Banverket om behoven att satsa på Bergslagsbanan mm samt en karta som visar Näringslivets Transportråds prioriteringar hittar du här.