Om regionen

Vilken roll har Bergslagen för svenskt näringsliv?
Vilken roll har Bergslagsbanan för infrastrukturen i regionen?