Vilken roll har Bergslagsbanan för infrastrukturen i regionen?

Bergslagen är ett geografiskt omfattande område som sträcker sig tvärsöver stora delar av Mellansverige. En väl fungerande infrastruktur med ett bra samspel mellan de olika transportslagen är avgörande för regionen och våra stora exportföretag.