Vilken roll har Bergslagen för svenskt näringsliv?

Med sin långa och framgångsrika historia inom gruv-, stål- och skogsindustrin har Bergslagen haft stor betydelse för Sverige och vårt näringslivs framgång.

Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att alla fem länen i Bergslagen (Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro och Värmland) ligger topp 10 av de län i Sverige som exporterade mest under 2009. Länen exporterade tillsammans för 152 miljarder kr, 17 % av alla Sveriges län tillsammans.