Om projektet

Projektet arbetar för förbättrad tillänglighet på Bergslagsbanan och för utveckling av regionens näringsliv

Projektets övergripande syfte är att genom att verka för förbättrad tillgänglighet till och på Bergslagsbanan bidra till överlevnad och utveckling av regionens näringsliv.

Partnerskap Bergslagsbanan bildades i januari 1996 och är ett samarbetsprojekt bestående av 14 kommuner som finns i anslutning till Bergslagsbanan. Kommunerna som är medlemmar i partnerskapet är  Borlänge, Falun, Filipstad, Forshaga, Gävle, Hofors, Hällefors, Karlstad, Kil, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Sandviken och Smedjebacken.

Verksamheten har resulterat i att regeringen utsett Bergslagsbanan till ett framtida huvudstråk

Näringslivets och partnerskapets ansträngningar har sedan starten bidragit till att Bergslagsbanans standard har förbättrats avsevärt vilket även lett till att banan, av regeringen, pekats ut som huvudvägvalet för godstransporter från Norrland och Bergslagen mot Göteborg.

Partnerskapet har drivits som ett EU- projekt under perioden 2010-2012 tillsammans med Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Värmland, Regionförbundet Örebro.

Projektets verksamhet

Projektets verksamhet utgörs av att genom utredningar, information, stöd och påverkansarbete bidra till att beslutade åtgärder genomförs, medel från potter kommer Bergslagsbanan tillgodo, ytterligare åtgärder ingår i nästa långsiktiga åtgärdsplan och att underlag tas fram så att kommuner och/eller andra aktörer kan utveckla ”kringtjänster” runt en väl fungerande Bergslagsbana.
Ett gott samarbete med näringsliv, offentliga aktörer och angränsande projekt är av stor vikt för projektets framgång.