Organisation

Partnerskap Bergslagsbanan och projektet eftersträvar en öppen organisation med god insyn. I ledningsgruppen finna alla medlemmar representerade för att säkerställa att alla får komma till tals.

 

Partnerskapet styrs av en ledningsgrupp där alla medlemmar är representerade

Partnerskap Bergslagsbanan har en ledningsgrupp där politiker från samtliga kommuner som deltar i partnerskapet finns representerade. Ordförande i ledningsgruppen är Ronny Beyer, Borlänge kommun.

Tjänstemannagruppen är adjungerade medlemmar av ledningsgruppen

Vid sidan av ledningsgruppen finns en Tjänstemannagrupp med tjänstemän från respektive kommun samt berörda regioner och i vissa fall även länsstyrelser och andra relevanta organisationer.

Projektets organisation

  • Styrgrupp Partnerskap Bergslagsbanans ledningsgrupp
  • Styrgruppens utskott är partnerskapets presidium
  • Projektledare Stefan Pettersson (Falun Borlänge-regionen AB)
  • Projektadministratör Eva Mikkelsen (Falun Borlänge-regionen AB)