Finansiärer

Partnerskap Bergslagsbanan finansierar sin verksamhet med avgifter från deltagande kommuner.