Om projeketet

Vad är projekt Partnerskap Bergslagsbanan?
Vad är syftet med projektet?
Hur ser projektets verksamhet ut?