Om Bergslagsbanan

Vad är Bergslagsbanan?
Vilken typ av trafik går på Bergslagsbanan?
Vilken standard har Bergslagsbanan idag?
Vad är godsstråket väster om Vänern?
Varför är det viktigt att standarden förbättras på Bergslagsbanan och godsstråket väster om Vänern?