Vad är Bergslagsbanan?

Bergslagsbanan är den 478 km långa järnvägen som sträcker sig från Gävle via Storvik, Falun, Borlänge och Ludvika vidare mot Ställdalen där banan delas och fortsätter mot Frövi respektive mot Kil vidare mot Göteborg.

Samtidigt som Bergslagsbanan servar och säkerställer ett näringsliv i världsklass utgör den ett nationellt godsstråk som knyter samman två av Sveriges största hamnar, Göteborg och Gävle. Banans betydelse för regionförstoring blir allt tydligare.