Järnvägens och Bergslagsbanans betydelse för ett hållbart samhälle

Varför är det viktigt i utvecklingen av ett hållbart samhälle att investera i och rusta upp järnvägen?
Vilken är infrastrukturens roll för att skapa ett hållbart samhälle?