Vilken är infrastrukturens roll för att skapa ett hållbart samhälle?

Infrastrukturens roll är i mångt och mycket att stödja och stimulera utvecklingen av ett hållbart samhälle och ett hållbart näringsliv. Detta genom att erbjuda en ökad tillgänglighet för medborgare och näringsliv som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.