Bergslagsbanans betydelse för Sverige och svenskt näringsliv

Varför är Bergslagsbanan ett strategiskt godsstråk i Sverige?
Varför är Bergslagsbanans betydelse även viktig för Sverige?