Varför är Bergslagsbanans betydelse även viktig för Sverige?

Svensk basindustri (stål, papper och trä) är helt beroende av ett robust järnvägssystem för sina systemtransporter. Bland många av det stora nationella och internationella företagen i Sverige är kvalitativa järnvägstransporter en kritisk framgångsfaktor.

Tillsammans med godsstråket väster om Vänern kan Bergslagsbanan, med ökad kapacitet, ta över stora delar av den tunga godstrafik som ska till Göteborg och idag belastar den snabbtågstrafikerade Västra stambanan.