Bergslagsbanans betydelse för regionen och för näringslivet

Vad menar man när man säger att Bergslagsbanan servar ett näringsliv i världsklass?
På vilket sätt servar Bergslagsbanan företagen i Bergslagen?
Varför är Bergslagsbanan viktig för näringslivet i Bergslagen?
Varför har näringslivets behov av en effektiv järnväg ökat i Bergslagen?
Hur påverkas näringslivet av den bristande standard som råder längs Bergslagsbanan idag?
Vilka åtgärder krävs på kort sikt för att möta näringslivets behov?