Vilka åtgärder krävs på kort sikt för att möta näringslivets behov?

Åtgärder som bör genomföras inom en snar framtid är att:
• Öka kapaciteten på stråket Gävle - Borlänge, främst sträckan Falun - Borlänge och förbättrad anslutning till Gävle hamn.
• Öka kapaciteten på Borlänge bangård.
• Utbyggd kapacitet och förkortade gångtider på stråket väster om Vänern, så att detta stråk kan börja fungera som en alternativ väg mot Göteborgs hamn.
• Åtgärda kapacitetsproblemen på sträckan Hallsberg - Mjölby, och Södra stambanan, så att exporten mot kontinenten tryggas via hamnarna i Sydsverige och genom den fasta förbindelsen över Öresund.
• Åtgärda bärighet och profil för att säkerställa tillgång till viktiga exporthamnar.