På vilket sätt servar Bergslagsbanan företagen i Bergslagen?

En stor del av företagen i Bergslagen är idag beroende av effektiva järnvägstransporter för sina godstransporter, men även för sin arbetskraftsförsörjning.