Bergslagsbanans betydelse för en regionförstoring

Varför är Bergslagsbanan viktig för att kunna åstadkomma en regionförstoring?
Vilken är Bergslagsbanans och järnvägens roll vid en regionförstoring?