Bergslagsbanan

Bergslagsbanan servar ett näringsliv i världsklass

Samtidigt som Bergslagsbanan servar och säkerställer ett näringsliv i världsklass utgör den ett nationellt godsstråk som knyter samman två av Sveriges största hamnar, Göteborg och Gävle.

Bergslagsbanan är den 478 km långa järnvägen som sträcker sig från Gävle via Storvik, Falun, Borlänge och Ludvika vidare mot Ställdalen där banan delas och fortsätter mot Frövi och mot Kil vidare mot Göteborg.

Banan är enkelspårig med undantag för sträckorna Gävle–Hagaström (här finns två spår som idag trafikeras som vid enkelspårsdrift) och Grängesberg– Ställdalen (här löper Silverhöjdsspåret, den gamla TGOJ - banan, "parallellt" med Bergsslagsbanan och används idag endast i begränsad omfattning för dubbelspårsdrift beroende på lutningen).

Karta: Bergslagsbanans sträckning

 

 

 

 

 

 

 

Karta: Bergslagsbanans sträckning

I anslutning till Bergslagsbanan finns ett stort antal företag som är ledande inom sina respektive branscher - inte bara på nationell eller europeisk nivå utan även globalt.

Företag på en global marknad ställer höga krav på effektiva järnvägstransporter

Många företag i Bergslagen är idag beroende av effektiva järnvägstransporter för sina godstransporter, men även för sin arbetskraftsförsörjning. Företag som exempelvis Ericsson, Sandvik, Ovako, Stora Enso, Korsnäs, SSAB, ABB och Ahlstroms verkar på marknader med global konkurrens där effektiva järnvägstransporter är ett viktigt konkurrensmedel och en kritisk framgångsfaktor.


 

bild